تمامی ارسال ها (رفت و برگشت) با تیپاکس و یا پست می باشد.